• info085987

Vad symboliserar loggan?Loggan föreställer tangenter. Det symboliserar det skrivna ordet, språket och argumentationen. När vi skyddar våra klienter gör vi det genom att argumentera för vår klients sak. Att kunna argumentera bra är att kunna formulera sig på ett tilltalande och effektivt sätt. Såväl skriftligt som muntligt.


36 visningar0 kommentarer