top of page

FAQ - Vanliga frågor och svar

Här publicerar vi ett antal utvalda frågor och svar på vanligt förekommande juridiska frågor.

Vad är det för straff för narkotikabrott?

En återkommande fråga handlar om vilket straff en viss mängd cannabis, kokain eller annan drog har.

Drogpraxisgruppen är en arbetsgrupp bestående av domare. De har utarbetat en tabell utifrån avgöranden i domstolarna som kan agera utgångspunkt för olika straffvärden på narkotika. Den är gällande om det enbart är mängden som prövas. Eventuell överlåtelse i försäljningssyfte beaktas inte i tabellen. 

Klicka på bilden nedan för att förstora bilden.

Drogpraxisgruppens tabell
Vad innebär ungdomsrabatten / Straffrabatten / åldersrabatten? 

"Ungdomsrabatt", "åldersrabatt" eller "straffrabatt". Kärt barn har många namn. Dessa termer är vardagliga termer och inte juridiska termer. Det finns inget formellt vedertaget begrepp för att beakta en gärningsmans ungdom vid straffmätningen, men man kan ibland hitta begreppet "ungdomsreduktion" i juridiska böcker och i domar.

Enligt 29 kap. 7 § brottsbalken så ska en gärningsmans ungdom, vid gärningstillfället, beaktas som en förmildrande omständighet. 

Bild3_edited.jpg

Sedan 2 januari 2022 gäller nya regler vid allvarligare brottslighet. Vid brott med lägst 1 år i straffskalan eller där straffvärdet uppgår till minst 1 års fängelse gäller ingen reduktion för 18-20 åringar.

Ungdomsrabatt allvarliga brott
bottom of page