HELA SANNINGEN

OM

Advokatfirman COBRA AB grundades av advokaterna Martin Orler och Gustaf Wangson år 2021. Tidigare arbetade de på Juristhuset Lawhouse Advokatfirman Sjöström i Stockholm som den välkände advokaten Henning Sjöström grundade 1972. Martin som anställd advokat och Gustaf som advokat och delägare. 

Namnet

Namnet kanske för tankarna till SVTs kulturprogram, en bilmodell eller kanske en orm. Inspirationen till namnet har vi inte hittat på ett ställe, utan flera. 

För oss står COBRA för visdom, fokus, snabbhet och försvarsinstinkt. Namnet präglar vår verksamhet. 

 

Advokatfirman COBRA

1: Vi är kunniga. Vi ska ha rätt kunskaper om juridiken och omständigheterna i målet.

 

2: Vi har rätt fokus. Man vinner sällan framgång med att argumentera för varenda detalj i ett mål. En skicklig advokat förstår vilka argument som är bra, och vilka som inte håller. En skicklig advokat väljer rätt strider och lägger allt fokus på rätt saker.

3: Vi är snabbtänkta. Under en huvudförhandling (eller rättegång) kan allt hända. Blir man för låst vid sina förberedelser är det lätt att man missar små detaljer som kan ha avgörande betydelse. Därför måste vi som advokater alltid vara snabbtänkta och kunna byta linje direkt.

4: Vi har försvarsinstinkten. Ordet klient kommer från latin och den romerska rätten. Ordet betyder skyddsling. Vår uppgift kan sammanfattas genom att vi ska skydda våra klienter. För att skydda sina klienter måste man ha rätt försvararinstinkt.

Visionen

Advokatfirman COBRA är ett resultat av en gemensam vision att tänka nytt och bidra till en positiv utveckling för advokatbranschen.

 

Vi vill forma den moderna humanjuridiska advokatbyrån där du som klient ska känna att du företräds av advokatbyrån COBRA och inte endast den ensamma advokaten. Du företräds av advokatfirman COBRA, även om det står en viss advokats namn på pappret. 

 

En modern advokatbyrå måste också kunna använda sig av tekniska hjälpmedel i symbios med en övertygande retorik för att nå fram med budskapet. Det är vår vision av framtidens advokatbyrå som är advokatfirman COBRA.

MOGW_edited.jpg