top of page

FAQ - Vanliga frågor och svar

Här publicerar vi ett antal utvalda frågor och svar på vanligt förekommande juridiska frågor.

Vad är det för straff för narkotikabrott?

En återkommande fråga handlar om vilket straff en viss mängd cannabis, kokain eller annan drog har.

Drogpraxisgruppen är en arbetsgrupp bestående av domare. De har utarbetat en tabell utifrån avgöranden i domstolarna som kan agera utgångspunkt för olika straffvärden på narkotika. Den är gällande om det enbart är mängden som prövas. Eventuell överlåtelse i försäljningssyfte beaktas inte i tabellen. 

Klicka på bilden nedan för att förstora bilden.

Drogpraxisgruppens tabell
bottom of page